Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozimku to najmłodsza jednostka organizacyjna Gminy Ozimek. Ośrodek, powołany do życia z dniem 01 lipca 2021 r. zajmuje się sportem, rekreacją oraz obiektami sportowymi na terenie gminy Ozimek.